Berättelser och historia

Shen Yuns mini-teaterstycken bygger på berättelser och legender genom Kinas historia och sträcker sig från den Gule Kejsaren, genom Tang- och Songdynastierna och hela vägen fram tills idag. Ett särdrag hos den kinesiska civilisationen är att dess historia oavbrutet har dokumenterats och förts vidare under 5000 år, ibland levande detaljerat. Därför har Shen Yun tillgång till ett omfattande källmaterial, vilket möjliggör återskapandet av den forntida kulturen på dagens scener.

På mindre än tio minuter berättar Shen Yuns danser om forntida myter, förgångna hjältar eller himmelska paradis. Varje dans förkroppsligar traditionella kinesiska värden, oavsett om den utspelas i forna tider eller i det moderna Kina. De hyllar och värnar om lojalitetsideal, barns respekt för sina föräldrar och vördnad för det gudomliga. Hjältar lovprisas för barmhärtighet och tålamod såväl som för mod och beslutsamhet inför svåra prövningar.

 

Läs mer...