Ögonblicksbilder från den kinesiska historien


Ögonblicksbilder från den kinesiska historien


Många av de berättelser och personligheter som skildras i Shen Yuns danser är inspirerade av gamla nedteckningar och klassiska verk. Baserat på dokumenterade historiska händelser ger dessa berättelser abstrakta idéer, som till exempel lojalitet, vördnad för föräldrar, osjälviskhet och tolerans, en konkret form. Som tidlösa favoriter är dessa berättelser gömda skatter från det gamla Kina; väl öppnade visar sig den traditionella kinesiska kulturen åter igen.