Classical
Chinese Dance

Klassisk kinesisk dans överlämnades en gång till folket, i kejserliga hov och genom forntida föreställningar och bidrog därigenom till att bevara 5000 år av kinesisk kultur som grundades på traditionell estetik. Under tusentals år förfinades den ständigt och utvecklades slutligen till den vidsträckta och distinkta kinesiska dansform som vi har lärt känna idag.

Unika särdrag

Klassisk kinesisk dans har sina egna metoder för att träna grundläggande färdigheter, fysiska uttryck och positioner, hopp, volter och andra svåra rullningstekniker som bildar ett omfattande och självständigt danssystem.

Classical
Chinese Dance

Technical Moves

Videor | ORDLISTA

Classical Chinese Dance Technical Moves Showcase