Sång

Ett grundläggande kännetecken för Shen Yun Performing Arts sångsolister är deras användning av bel canto-teknik vid framförande av kinesiska sångtexter. Detta innebär att sångaren måste behärska de tekniskt svåra kraven för bel canto-operasång och samtidigt bibehålla en korrekt artikulation och diktion på kinesiska, vilket idag är utan motstycke. Sångtexterna är alla originalverk. Fyllda av filosofiska reflektioner om människolivet och med djupare, flerskiktiga betydelser, överskrider de nationella, etniska och kulturella gränser och har fått ett varmt och uppskattat mottagande runtom i världen. En del åskådare har till och med kallat Shen Yuns sånger för hymner.