Litterära berättelser och personer

Litterära berättelser och personer

När vi betraktar klassisk kinesisk litteratur hittar vi oftast historiska ursprung till de berättelser och personer som skildras. Under processen då de fördes vidare från generation till generation fram tills att romanförfattare så småningom satte dem på pränt, så blev berättelserna ännu mer levande och förtjusande. Här hittar vi en samling människor som speglar alla nivåer i det kinesiska samhället, tappra hjältar, briljanta strateger, orädda generaler och orubbliga munkar. Dessa historier lyfter också fram tron på det gudomliga och himlens mandat, vilket speglar essensen inom traditionell kinesisk kultur.