Dynastier

Dynastier

I det forna Kina saknades begreppet "land". Eftersom hegemoner ofta krigade om territorier definierades sällan nationella gränser permanent. Istället trodde härskarna på en grundläggande princip: att allt land stod under Himlens tillsyn och därför inte kunde tillhöra någon jordisk kung.

Men dynastierna enade Kina lika effektivt som ett land. Kejsaren, som även kallades Himlens son, gav titlar till de styrande i omgivande territorier. Genom att acceptera titlarna förväntades de tjäna den etablerade dynastin och betala skatt till kejsaren. På så vis enade dynastierna många regioner och etniska grupper under en enda administration.

Xia blev Kinas första dynasti för 4000 år sedan. Qing var den senaste och härskade från 1644 till 1911. Ända sedan Qindynastin, omkring 200 f.Kr. enade mäktiga dynastier "allt under Himlen" och influerade djupt den kinesiska och världens historia. Eftersom varje dynasti var unik lämnade de en mängd kulturer att beundra för eftervärlden.

Läs mer...