Kinesisk folkdans och etnisk dans

Kinesisk folkdans och etnisk dans

Kinesisk folkdans och etnisk dans representerar ett outtömligt och varierat urval av traditionella dansstilar. Med kinesiska etniska danser menas vanligen de dansformer som har förts vidare bland de många etniska minoritetsgrupperna i Kina. Folkdans däremot, syftar på de folkliga dansstilarna som förts vidare hos den största folkgruppen, Han, till exempel band- och näsduksdanser och Yang Ge.

Kina har 55 etniska minoriteter som är officiellt erkända. Deras typiska livsstilar återspeglar skillnader i topografi, klimat och religiösa traditioner. Det är ingen överraskning att dessa faktorer finns invävda i varje folkgrupps dansstil.

Kinesiska folkdanser har sitt ursprung i de lokala folkkulturerna hos Han-kineserna. Ändå kan danserna från olika regioner vara lika skiftande som danserna hos de olika folkgrupperna.

Genom Kinas långa historia har rörelserna och stilen hos varje regions traditionella etniska danser och folkdanser gradvis blivit så karaktäristiska att de idag kan kännas igen vida omkring i dansvärlden. Folkdans och etnisk dans har den likheten att de båda är icke-systematiska dansstilar med rötter i lokala folkliga traditioner. Av den anledningen hänförs de ofta till en och samma kategori, skild från den klassiska kinesiska dansen, som överskrider regionala olikheter och har sin grund i systematisk träning och teknik.

Läs mer...