Musik

Är det möjligt för de vitt skilda klangerna från öst och väst att mötas i harmonisk förening? Många har försökt och misslyckats. Just förmågan att förena dessa två system till ett sammanhängande helt, och skapa en ny och harmonisk klang, är det som gör Shen Yun Performing Arts Orchestra unik.

Effekten uppnås på följande sätt: en västerländsk filharmonisk orkester utgör stommen medan traditionella kinesiska instrument framför melodierna. Klangen som frambringas är sällsynt tilltalande för örat. Ensemblen uttrycker på samma gång både den västerländska orkesterns storslagenhet och den distinkta känslan från Kinas 5 000-åriga civilisation.

Bland de kinesiska instrumenten återfinns erhun, dizin, pipan och suonan. Alla kinesiska instrument delas in i åtta kategorier baserat på vad de är byggda av: jin (metall), shi (sten), tu (lera), ge (skinn), si (silke), mu (trä), bao (kalebass) och zhu (bambu). Tillsammans kallas dessa åtta kategorier för ba yin eller ”de åtta ljuden”. Allt material som används för att tillverka dessa instrument kommer från naturen och varje instruments betydelse och symbolik är nära knuten till dess ursprung i naturen.

Fastän vart och ett av de kinesiska instrumenten skiljer sig avsevärt åt i fråga om karaktär så frambringar de tillsammans välklingande ljud som kan överraska lyssnaren. Faktum är att de känslor som dessa instrument förmår framkalla är lika raffinerade och subtila som de är komplexa. Genom traktörens förstklassiga teknik och uttrycksfullhet kan vilka som helst av de mänskliga känslorna uttryckas.

Kinesisk musik fokuserar emellertid inte bara på människor. Kanske är det för att de kinesiska musikinstrumenten är gjorda av material som kommer från naturen som de mycket bra kan frammana scener som är både jordnära och himmelska. De saker som den kinesiska musiken förmår uttrycka är verkligen både upphöjda och djupgående.

Läs mer...