Shen Yun och traditionell kinesisk kultur

Sofistikerade danstekniker, en orkester som för samman instrument från öst och väst, vackra dräkter och fantastiska miljöer – det här är Shen Yun vid en första anblick. Gräver man lite djupare upptäcker man ett helt hav av traditionell kinesisk kultur. Dödliga och gudomliga varelser blir på scenen till en enhet. Principer såsom godhet och rättvisa, anständighet och visdom, respekt för himlen och gudomlig vedergällning, förkroppsligas och flödar ut över publiken. Med rötter i konfucianismen, buddhismen och daoismen utgör dessa ideal den traditionella kinesiska kulturens essens.

Efter att ha påtvingat samhället ateism har det kinesiska kommunistpartiet sedan årtionden bedrivit olika kampanjer – i synnerhet kulturrevolutionen – i syfte att förstöra inte bara kulturmiljöer, tempel och fornlämningar, utan också det kinesiska folkets tro på dygd och det gudomliga. Idag hävdar det kinesiska kommunistpartiet, på ytan, att det återupplivar traditionell kinesisk kultur, men oavsett hur det ramar in sina satsningar så är det fruktlöst. Det är det för att det kinesiska kommunistpartiet tar bort kulturens essens, vilken är respekten för det gudomliga, och därmed tar bort den traditionella kinesiska kulturens själ och hjärta. Shen Yun har som mål att återuppliva dessa dygder världen över.

Läs mer...