Finns kinesisk akrobatik med?

Intressant nog är svaret på denna fråga motsatsen till vad man kanske tror! Det är inte så att det finns akrobatik i klassisk kinesisk dans utan det är så att man i akrobatik kan se tekniker från klassisk kinesisk dans.

Inte bara olympiska gymnaster, särskilt i framföranden på golvet, har också lånat rörelser från klassisk kinesisk dans. Hur? Eftersom klassisk kinesisk dans har utvecklats i tusentals år, blev volt- och snurrtekniker - som de man ser i gymnastik och akrobatik - en stor beståndsdel i klassisk kinesisk dans.

På 1970-talet visade kinesiska gymnaster dessa högnivåvolter vid internationella tävlingar och introducerade dem till världen. Med tiden antog olika former av scenkonst dessa tekniker: gymnastik, akrobatik, hejarklacksledare och till och med modern balett är bara några av dem som lånat från klassisk kinesisk dans.

Så när du ser dessa fantastiska volter på scenen kom ihåg - de är inte akrobatik utan klassisk kinesisk dans.