Varifrån kommer Shen Yuns dansberättelser?

De korta dansberättelserna är som små utdrag ur kinesisk historia. De kan handla om antikens Gula kejsare, en modern historia, hjältar, gudar eller färgstarka figurer som har dykt upp under årtusenden av dynastier.

En unik egenskap hos den kinesiska civilisationen är att dess historia har skrivits ner och efterlämnats oavbruten i cirka 3 000 år, ibland med livfulla detaljer. Detta ger Shen Yun ett rikligt källmaterial vilket gör det möjligt att återuppliva denna forntida kultur på scenen under 2000-talet.

På mindre än tio minuter berättar dessa minidramer om tidlösa legender, förgångna hjältar, litterära klassiker, himmelska paradis, och mer. Varje dans förkroppsligar och firar de dygder som var i hjärtat av den kinesiska civilisationen i tusentals år: lojalitet, mod, medkänsla och fromhet.