Varför kan inte Shen Yun uppträda i Kina?

Medan Shen Yun firar traditionell kinesisk kultur runt om i världen kan den ironiskt nog inte uppträda i Kina. Inte bara detta utan man kan inte heller se någon annan föreställning som denna i Kina. Shen Yun skulle gärna uppträda där men det kinesiska kommunistpartiet vill inte tillåta det.

Visst finns det otaliga föreställningar i Kina som verkar vara traditionella, men efter decennier av politiska kampanjer att utrota detta kulturarv är dess inre essens borta.  Förutom det artistiska framförandet och skönheten är en av de saker som gör Shen Yun unikt att den hedrar kinesiska civilisationens andliga essens - begrepp som harmoni mellan himmel, jord och människa.

Men det är precis den aspekten av kinesiska traditioner som den kommunistiska regimen har försökt att förstöra. De ser återskapandet av denna kultur, och Shen Yun, som ett hot och tillåter därmed inte Shen Yun att uppträda där.

Dessutom känner Shen Yuns konstnärliga team att konst inte bara bör vara ett medium för att sprida skönhet och kultur, utan borde ha en humanitär sida. Varje år har Shen Yun minst ett dansstycke som visar ett mycket känsligt ämne i Kina, ett som ingen artist har vågat röra hittills - Falun Gongs historia (se nedan). Vi anser att det här är en viktig historia som är värd att berätta, emellertid är det ytterligare en orsak till att vi inte kan uppträda i Kina.

Samtidigt flyger de kineser som har råd till Taipei, Tokyo, Los Angeles och andra städer bara för att se Shen Yun. Otaliga andra skriver på vår hemsida och uttrycker sitt hopp om att vi snart ska komma och framträda i Kina.