Finns kampsport eller Kung fu med?

Trots att föreställningen inte omfattar kinesisk kampsport delar klassisk kinesisk dans och kampsport (Kung fu eller wu shu) några likheter.

För tusentals år sedan, när kinesisk kampsport först framträdde, påverkade dess volter och tekniker kraftigt andra gamla konstformer, inklusive opera och dans. Några av de rörelser som ursprungligen var avsedda för kamp omvandlades till en underhållningsform för både informella festliga tillfällen och stora kejserliga banketter. Med tiden växte kampsport och klassisk kinesisk dans till de separata konstformer vi känner till idag.

I Shen Yuns föreställningar kan man därför inte bara se rörelser som liknar kampsport, utan man kan också se traditionella vapen - stavar, spjut, svärd och liknande - som används i både kampsport och kinesisk dans.

(Mer om likheterna och skillnaderna mellan klassisk kinesisk dans och Kung fu)