Om oss >

    Shen Yuns musik

Shen Yun Orchestra kombinerar andan, skönheten och det särpräglade i kinesisk musik, med precisionen, kraften och storslagenheten hos den västerländska symfoniorkestern. Resultatet – två stora traditioner frambringar ett inspirerande sound.

Två stora musiktraditioner

I SAMMA ÖGONBLICK SOM gonggongen ljuder och markerar att showen börjar, vet man att man kommer att få vara med om en minnesvärd musikupplevelse.

Shen Yun Orchestra blandar mästerligt två av världens största klassiska musiktraditioner. Gamla kinesiska instrument såsom den berörande erhun och den spröda pípan hörs i melodin ovanpå en hel orkester med västerländska stråkar, slagverk, träblås- och bleckblåsinstrument. Den västerländska orkestern med dess energi och storslagenhet, och de kinesiska instrumenten med deras distinkta toner och stilar, skapar ett dramatiskt nytt sound.

Till vänster: Xiaochun Qi, erhu-solist

Sångsolister

BEL CANTO-SOLISTERNAS mäktiga röster är en del av Shen Yun-upplevelsen. Varje program fullkomnas med våra sångares utvalda rörande sånger. Deras sånger ger röst åt förhoppningar som har format kinesisk kultur i århundraden.

Till vänster: Guimin Guan, tenor; Haolan Geng, sopran