Visa som artikel

Recension: Beverley Cox, HR-direktör

“Bara att höra orkestern, när den började spela, gav mig gåshud. Så jag tycker att det är fascinerande att se den kinesiska kulturen skildrad genom dans ... Jag tror att man lär sig hur mångskiftande den är, från Mongoliet till den Förbjudna staden, till öknens slätter, till folklore; och på så sätt hjälper den oss att förstå vilket stort land Kina är och hur mångskiftande det är ... Andlighet tar många former, och jag tror att genom att sitta här och titta på den här (föreställningen) kan man få en känsla av andlighet... Kanske kommer Kina någon gång i framtiden att bli mer accepterande, och tar tillbaka det här och berättar för alla om historierna, inte bara om kommunistisk historia ... Jag tycker att det är kritiskt, kritiskt utanför Kina, men kanske ännu mer kritiskt inne i Kina att kunna berätta den här historien. Och så tycker jag att det är fantastiskt att [de] reser landet runt och delar med sig av berättelsen”

Beverley Cox, HR-direktör