Visa som artikel

Shen Yun Performing Arts Reviews: Alyssa Alook

“”Jag kan säga att det var ett vackert sätt att uttrycka det genom konst, genom dans, genom toner eftersom toner är mycket helande. Det var en föreställning i ordets bästa bemärkelse och jag tror att det kommer att beröra folk på ett sådant annorlunda sätt när det visas på det sätt som det presenterades ... Jag älskade de rullande texterna om de fantastiska saker som skrivits och översatts från himlen för människor och hur man fröjdades åt det, och att även om det inte såg ut som om de fysiskt hade stöd eller hjälp så fick de det från gudarna i himlen. Så det visade sig alltid att där ute finns det något större som är bortom det världsliga.”

Alyssa Alook, skådespelerska och modell