Visa som artikel

“Föreställningen var fantastisk. Det var kanske fjärde gången jag såg denna föreställning och den berör verkligen mitt hjärta ... Enligt mig är det mycket viktigt för ett normalt gott liv [att ha] både denna vertikala och denna horisontella dimension för harmoni. Denna kultivering av ens eget hjärta, och genom ens eget hjärta och genom att ens eget liv är för kultivering av världen, är ett fantastiskt budskap från Falun Dafa - jag anser att det är viktigt för världen ... Den kulturella aspekten av föreställningen är mycket viktig eftersom kultur är det bästa sättet att ge normala människor, normala medborgare någonting högre, för användning och utan moralisering. Jag tycker att det är ett riktigt bra sätt att kultivera världen, att kultivera det normala samhället och det är viktigt.”

Daniel Herman, tidigare kulturminister i Tjeckien