Historiska myter: Den store Yu kontrollerar vattnet

King Yu of Xia
Kung Yu av Xia

Det var kring år 3 000 f. Kr när en stor översvämning plågade Mittens rike med skyfall som dränkte hela dalgångar. År efter år blev massor av människor hemlösa och tvingades fly till bergen.

Efter upprepade uppmaningar från sina rådgivare utsåg kejsaren en avlägsen släkting, som hette Gun, att få kontroll över den pågående översvämningen. Gun tillbringade nio år med att bygga dammar och diken för att hindra vattnets framfart. Men hans ansträngningar var förgäves: flodvattnet steg helt enkelt högre och högre och verkade vara omöjligt att stoppa.

Under denna tid valde den åldrande kejsaren sin efterträdare: Shun. Efter att Shun tillträtt tronen reste han runt i sitt rike och fann Gun oförmögen att kontrollera översvämningarna. Gun blev avsatt och ersattes av sin son Yu i stället.

Stort engagemang

Efter att Yu fick detta viktiga uppdrag ändrade han grundligt sin fars metoder. Han reste själv genom hela landet med en utvald grupp medhjälpare för att studera geografin, mäta höjder och markera ut flodkanaler. Han arbetade tillsammans med vanligt folk för att muddra flodbäddar, som öppnade upp flodens riktning och tillät flodvattnet att rinna ut i havet. Han byggde också ett system av kanaler så att vattnet kunde bevattna jordbrukarnas fält.

Yu fortsatte plikttroget att arbeta i tretton år. Det sades att han varit så länge i gyttjigt vatten att alla hårstrån på benen gnidits bort, att han arbetat så länge under brännande sol att hans hud blivit mörkbrun, och att han skyfflat och muddrat så länge flodbäddar att hans händer blivit valkiga till oigenkännlighet. Men efter tretton outtröttliga år var översvämningen, som hade besvärat två generationer, framgångsrikt under kontroll.

Historien berättar också att när han lämnade sitt hem för att fullgöra sitt uppdrag, hade Yu varit gift i endast fyra dagar. Under de år som han färdades genom landet råkade han komma i närheten av sitt hem tre gånger. Dock tillät sig Yu inte en enda gång att se sin familj av rädsla för att fördröja sin uppgift, inte ens när han hörde sin nyfödde son gråta.

Folket kände en sådan djup vördnad för Yu att de gav honom titeln "Den store". Kejsare Shun var så imponerad av hans arbete att han lämnade tronen till honom. Den store Yu fortsatte med att etablera ett statsskick av dynastier genom att grunda den första dynastin i Kinas historia: Xia.

Forntida Kina var ett land där gudar och dödliga levde jämsides och skapade en gudomligt inspirerad kultur. Och så blev det att tidig kinesisk historia och mytologi är helt sammanflätade. Vår nya serie "Historiska myter" introducerar dig till huvudpersonerna i de fantastiska legenderna i Kina.


Historiska myten om den gudomlige bonden
Barmhärtighetens gudinna: Bodhisattva Guan Yin
The Four-Faced Yellow Emperor of Mythistory
Mythistory Begins
The Goddess of Compassion: Bodhisattva Guan Yin
Mythistory Makes Music