Hu eller hovets skrivtavla

Vad är de långsmala föremålen som de kejserliga tjänstemännen ibland håller i sina händer i Shen Yuns dansnummer? Det är kejserliga skrivtavlor, inte helt olika dagens surfplattor som används på kontorsmöten.

De användes för att skriva ned meddelanden och ta minnesanteckningar från chefen, vilket innebar kejsaren i det här fallet.

De tunna skrivtavlorna benämndes hu och sågs ofta i tjänstemännens (båda) händer under kejserliga sammankomster. Hovmännen använde dessa hu för att notera kejsarens order eller redogöra för memoranda.

Den klassiska Riternas bok beskrev hu mycket specifikt. Den var tillverkad av jade, elfenben eller bambu. Skrivtavlans material speglade tjänstemannens rang. Den måste vara exakt två fot och sex tum lång och tre tum bred (detta var forntida kinesiska mått och en "fot" mätte ungefär 23 cm, omkring 7 cm kortare än idag).

Skrivtavlan skulle ha en rektangulär form med antingen en bred överdel och en smal underdel, eller en rundad överdel och en rektangulär underdel. Skrivtavlan var också något krökt uppifrån och ner.

Man slutade använda hu under Qingdynastin (1644-1911/-12) då de manchuriska kejsarna övergav den.

Arvet förs dock vidare, inte bara genom Shen Yuns danser utan även via daoistiska berättelser där det berättas om odödliga som använde hu som ett magiskt instrument.

Daoistisk vippa
Kalebassen

Kinesiska vapen