Shaolinmunkarna

Buddhistmunkar representerar frid, stillhet och medkänsla. De är också köttätande, mäktiga kampmästare som svingar knölpåkar. Eller? Nåväl, det stämmer i alla fall beträffande munkarna i Shaolintemplet.

Shaolintemplet har en historia som sträcker sig 1 500 år tillbaka ända till Norra Weidynastin i Kina. Legenderna berättar att det på 500-talet kom en prins vid namn Bodhidharma från södra Indien som tog sig över Gula floden på ett vassrör. Han kom till Shaolin där han blev abbot och etablerade läran om zenbuddhismen. Med tiden skapades också en särskild kampkonsttradition.

Shaolintemplet utgör idag hjärtat inom kinesisk zen. Det används också över hela världen som ett annat uttryck för kung fu eller kinesisk kampsport.

Det finns en berättelse, som inte är så känd, som förklarar hur det kom sig att munkarna i Shaolintemplet tilläts att äta kött. Den har sitt ursprung i den kinesiska civilisationens guldålder: Tangdynastin.

 

Munkar kommer till räddning

Det såg mörkt ut för Kina i början av 600-talet under Suidynastin. Flera områden i riket hade ockuperats av rebeller, däribland strategiska bergspass i närheten av Shaolin.

År 621 kom en annan prins till Shaolin. Den här gången var det Tangdynastins Tang Taizong som var på straffexpedition mot rebellerna som intagit staden Luoyang. Han belägrade staden under flera månader. En dag kom ännu en rebelledare dit med 300 000 män och anslöt sig till fienden.

Tang Taizong var illa ute när de båda sidorna förberedde sig för slutstriden. Just då kom en oväntad förstärkning från Shaolintemplet när 13 krigarmunkar anslöt sig till hans styrkor. Tack vare deras hjältemodiga insatser och en snabb, avgörande strid kunde Tangs trupper gå segrande ur striden och rädda riket.

Kejsare Tang Taizong glömde aldrig munkarnas mod och lojalitet.

Han utnämnde deras tempel till "nummer ett under himlen" och lät dem ha en egen armé om 500 man. Han utfärdade också ett påbud som lät munkarna äta kött och dricka alkohol för att stimulera deras kampsportträning.

Idag kan man fortfarande se reliker i Shaolintemplet till minne av den här historiska perioden. Där finns bland annat ett monument som restes av dåvarande kejsaren Tang Xuanzong och en målning på en stenvägg som visar de 13 munkarna i strid.

Shen Yuns 2013-års dansnummer Shaolinmunkar skyddar kejsaren återupplivar denna händelse - dock inte utan lite humor som det anstår de excentriska köttätande munkarna.

En nutida berättelse om tro och Utan ånger
Tangdynastin
Lu Zhishen
Munken Ji Gong
Kinesiska vapen
Helgade salar och heliga tempel