Songdynastin

Songdynastin varade i över 300 år (960-1279), men dess styre var uppdelat i två perioder; Norra Song (960-1127) och Södra Song (1127-1279). Precis som den föregående Tangdynastin sågs Songdynastin som en guldålder av kinesisk civilisation, en period med betydande framsteg inom litteratur, filosofi och vetenskap. Många aspekter av vad som ofta förknippas med det traditionellt kinesiska, inkluderat odling av ris, sofistikerade civila tjänsteutbildningar och banbrytande tekniska nyheter avancerade under Song.

Tangdynastins avslut följdes av 53 år av oroligheter och krig, en period historikerna kallar de "Fem dynastierna och tio kungarikena". År 960 enade Zhao Kuangyin och hans bror Kinas centrala slättland och de sydöstra regionerna. De etablerade Songdynastin och Zhao blev kejsare under namnet Taizu. Han såg över utvidgningen av den offentliga förvaltningen, utbildningssystemet och gjorde en detaljerad kartläggning som omfattade alla provinser och städer.

Norra Song-eran som han påbörjade präglades också av periodiska strider med angränsande kungariken och nationaliteter. Detta kulminerade med att Jurchens, en stam inom den närliggande Liaodynastin, invaderade Songs territorium och erövrade huvudstaden i Kaifeng år 1127. De tillfångatog även kejsaren Qinzong och hans far Huizong tillsammans med en stor del av det kejserliga hovet. Det militära nederlaget har senare benämts "förödmjukelsen av Jingkang".

Men Huizongs son Zhao Goudu flydde, korsade Yangtzefloden och grundade den södra Songdynastin i vad som är dagens Hangzhou i provinsen Zhejiang. De påföljande 150 åren sågs det ekonomiska, religiösa och sociala livet blomstra.

Song är känd som den ekonomiskt mest välmående dynastin i Kinas historia. Under dess period förvandlades Kina från ett bondesamhälle till en kommersiell ekonomi och dess befolkning ökade dramatiskt. Förutom urbaniseringen och framväxten av en köpmannaklass, visade sig regeringens politik, att ge bönderna äganderätt till mark, vara en stor framgång. En uppgång i jordbruksproduktionen följde, även de senare Ming- och Qingdynastierna misslyckades med att överträffa avkastningen under Song.

Tekniken utvecklades också snabbt. Tre av de "fyra stora uppfinningarna" i det forntida Kina har sitt ursprung i Songdynastin: magnetkompassen, boktryckarkonsten och krutet. Skjutvapen började användas allmänt under militära strider och fartygsbyggandet förbättrades dramatiskt. För att skydda sin växande utrikeshandel, etablerade Songdynastin Kinas första permanenta flotta. Boktryckandet, papperstillverkningen, sidenproduktionen och porslinshantverket frodade. På 1200-talet blev Song första regering i världen att tillverka sin egen pappersvaluta.

Songs härskare var jämförelsevis flexibla i sitt sätt att regera. Den akademiska klassen hade en aldrig tidigare skådad ökning av social status och bar mycket av ansvaret för den lokala administrationen. Den blomstrande ekonomin, yttrandefriheten och boktryckarkonsten främjade och gav akademiker en miljö att fritt tänka, diskutera och sprida sina tankar i.

Flera personer är särskilt förknippade med Songdynastins framgångar:

Poeten Su Shi (1037-1101): Su Shi var en framstående författare, poet och statsman under Song-eran. Han var en mästare på Ci-poesi, en av hörnpelarna i kinesisk litteratur som nådde sin höjdpunkt under dynastin. Fler än 4000 av hans dikter, kända för sin djärva, uttrycksfulla och passionerade stil, har bevarats. Många kineser kan fortfarande recitera några av dem än idag.

General Yue Fei (1103-1142): Yue Fei var en general mest känd för att han försvarade södra Song mot fortsatta invasioner av Jurchen. Han ses allmänt som en nationell hjälte och en symbol för lojalitet. En av Shen Yuns mest populära danser, Yue Feis lojalitet avslöjar legenden om hur han löste dilemmat med att slitas mellan att försvara sitt land och stanna hemma för att vårda sin gamla mor.

Personer i Berättelser från träskmarkerna: Romanen är en av Kinas fyra litterära klassiker och många av dess karaktärer och berättelser är baserade på historiska personer från Songdynastin. Shen Yuns dansnummer Wu Song strider mot tigern och Den hjältemodiga Lu Zhishen är hämtade från den här romanen.

Till skillnad från andra epoker var Songdynastin inte plågad av separatistiska uppror, konspirerande hovmän eller kamper inom de kungliga familjerna. Men till slut besegrade Djingis Khans sonson Kublai Khan Södra Songdynastin år 1279.

Tangdynastin
Yuandynastin
General Yue Fei