Mingdynastin

Mingdynastins första kejsare, Ming Taizu, började inte sitt liv med en utstakad väg till det kungliga. Född i en kinesisk bondefamilj, vid namn Zhu Yuanzhang, inledde han livet som en buddhistisk munk. Men då den styrande mongoliska Yuandynastin försvagats på grund av interna rivaliteter gick Zhu med i ett växande uppror och kom snart att leda en mäktig armé.

År 1368, flera år efter att hans styrkor erövrat Nanjing, förklarade sig Zhu som kejsare och grundade Mingdynastin samt återinförde etniskt hanstyre i Kina. Under de kommande två århundradena växte Kinas regionala och globala inflytande, tre av de fyra klassikerna i kinesisk litteratur skrevs och det magnifika palatset i Den förbjudna staden byggdes.

Mingdynastin nådde sin höjdpunkt under den tredje kejsarens regeringstid med Ming Chengzu (1403-1424). Han flyttade huvudstaden från Nanjing till Beijing, var oöverträffad som militär strateg, konstruerade Den förbjudna staden och lämnade viktiga bidrag till global utforskning samt humaniora. Ming Chengzu erhöll namnet Yongle, som betyder ”evig lycka”. Namnet återspeglar välståndet under hans era och även de kulturella och militära bedrifter som kan tävla med dem som uppnåddes under de stora Han- och Tangdynastierna.

Bland Ming Chengzus bidrag till den kinesiska kulturen återfinns slutförandet av encyklopedin Yongle, ett monumentalt verk som omfattar allt från astronomi till medicin och yin-yang teorin. Den färdiga skriften hade mer än 3 700 miljarder ord och bevarade ett oräkneligt antal gamla verk, men i dag finns bara vissa delar av den kvar.

Religion och filosofi var en viktig del av livet under Mingdynastin. Daoismen blomstrade, särskilt under kejsare Jiajings tid (1521-1567). Som en from och hängiven lärjunge till daoläran byggde han tre berömda tempel i Beijing: Solens tempel, Jordens tempel och Månens tempel.

Bland de mest bestående bidragen från mingeran är tre romaner, skrivna i folkton vars historier fortfarande är några av de mest älskade styckena inom kinesisk litteratur: Romansen om de tre kungadömena, Berättelser från träskmarkerna och Färden till västern. Flera av Shen Yuns föreställningar skildrar episoder från dessa klassiker, inklusive Apkungens äventyr.

Tre viktiga personligheter sammanfattar det som erhölls under Mingdynastin:

Zheng He (1371-1433): Amiral som fick i uppdrag av kejsaren att utforska Stilla havet och Indiska oceanen. Han gjorde sju resor under 28 års tid, besökte över 30 länder och kom så långt som till Östafrika och Röda havet. Vissa historiker säger att han till och med nådde Amerika (flera decennier före Columbus). Hans expeditioner främjade internationell handel och spridningen av kinesisk kultur.

Li Shizhen (1518-1593): Framträdande inom örtmedicin, akupunktör och läkare inom kinesisk medicin. Li Shizhen skrev boken Compendium of Materia Medica – den mest djupgående boken inom traditionell kinesisk medicin som fortfarande i dag är en viktig referens.

Wang Yangming (1472-1529): Filosof och tjänsteman under kejsar Jiajings regeringstid. Wang främjade den nykonfucianska skolan som växte till att bli en viktig gren inom den konfucianska filosofin.

Under kejsare Shenzongs tid (1573-1620) började Mingdynastin att gå nedåt. Dess sista år plågades av korruption och sammansvärjningar bland hovmännen. År 1644 avslutades dynastin genom ett bondeuppror, under ledning av Li Zicheng, och kejsaren Weizongs därpå följande självmord.

Yuandynastin
Qingdynastin
Berättelser från träskmarkerna
Färden till västern