Qindynastin

Om det är svårt att komma ihåg Kinas alla dynastier, då är Qindynastin (221-206 f.Kr.) bra att börja med. Qin enade Kina, reformerade styrandesystemet, standardiserade språket och lämnade efter sig den kinesiska muren med den berömda Terrakottaarmén. Det var även den mest kortlivade dynastin.

För över 2 200 år sedan slogs sju nationer, med arméer av mytiska proportioner, om det land som kallas Mittens rike. När de gula dammolnen hade lagt sig trädde Qin fram som den segrande nationen. Därigenom fick perioden för De stridande staterna sitt slut och Kinas första enade dynasti skapades.

Qin Shihuang, Qindynastins förste kejsare, fortsatte att expandera riket i alla riktningar. Han erövrade Baiyueområdet i söder, folkgrupper i sydväst och Xiongnufolket i norr.

Men det nya kejsarriket behövde ny infrastruktur. Kejsare Qin Shihuang etablerade en centraliserad regering och ersatte den tusenåriga feodala strukturen med en nationell byråkratisk administration. Han instiftade en uppsättning rättsliga koder och reglerade examinationer för civiltjänst. Han enhetliggjorde det kinesiska skriftspråket, den nationella valutan, måttenheter och till och med axellängd för kärror.

Med hela nationen i sitt grepp hade nu Qin direkt tillgång till en kraftfull arbetsstyrka. Han använde den till att bygga en serie motorvägsliknande vägar som underlättade allmänna och militära transporter samt det byråkratiska arbetet över hela det vidsträckta riket.

Han vidtog dessutom extrema åtgärder. För att ena det kinesiska folkets tänkande genomförde han en policy att bränna böcker, att begrava lärda män och spred ledorden att ”ta tjänstemännen som lärare”. Alla dessa saker har granskats i efterhand.

Qindynastin lämnade efter sig två tidlösa symboler för Kina. Den kinesiska muren skapades genom att bygga ihop tidigare regionala murar till en enorm ingenjörsbedrift. Tanken med Terrakottaarmén, som byggdes inuti Qin Shihunangs kolossala grav, var att de skulle vakta dynastins framtid.

Men Terrakottasoldaterna till trots var Qin den kortaste av Kinas dynastier. Den varade i bara femton år. När Qin Shihuang dog, efter att ha styrt riket i tolv år, ersatte premiärministern Li Si och chefseunucken Zhao Gao kronprinsen med kejsarens yngste son Huhai, som de trodde skulle vara lättare att manipulera. Huhai saknade sin fars talang och vision och visade sig vara en brutal och dekadent härskare. Efter tre år vid makten tvingades han av sina underlydande att begå självmord. Qindynastin var över. Liu Bang tog makten och genom det tog nästa dynasti över Kinas styre – Handynastin.

Handynastin
Terrakottaarmén