Tangdynastin

Tangdynastin (618-907 e.Kr.) anses allmänt vara höjdpunkten i den kinesiska civilisationen. Dess enastående välstånd, fred, stabilitet och internationella inflytande under vissa perioder har ingen motsvarighet varken förr eller senare. Huvudstaden Chang'an var den största metropolen i världen och besöktes av diplomater från hela jordklotet, vilket verkligen gjorde Kina till "Mittens Rike". Framgångarna under Tangdynastin förblir en förebild och inspirationskälla för många kineser än idag.

Liksom de flesta kinesiska dynastierna uppstod Tang från en period av kaos som följde i slutet av den föregående eran, i detta fall Suidynastin (581-618). År 617 uppmanade Li Shimin sin far Li Yuan, kungen av Tang, att öka trupperna i Taiyuan. Inom fem år lyckades de krossa alla uppror runtom i riket. Li Shimin tillträdde tronen år 626 och tog namnet kejsare Taizong av Tang.

Tang Taizong är erkänd som en av de största kejsarna i Kinas historia. Han var ett militärt geni som kunde styra ett slagfält från hundratals mil, samt en utmärkt poet, författare och kalligraf.

Kejsare Taizong omhuldade sitt folk och regerade därefter. Han grundade en litterär akademi, som han utnyttjade för att rekrytera begåvade män till sin administration. Han var också känd för att göra det bästa av sina undersåtars begåvning, inklusive att vara ovanligt tolerant och mottaglig för konstruktiv kritik och råd. Hans metoder lönade sig och stimulerade framväxten av Kinas fredligaste och mest stabila period. Både adeln och vanligt folk sägs ha levt harmoniskt och lyckligt, med mycket låg kriminalitet och begränsad officiell korruption. Historiska dokument beskriver perioden som en tid då:

Köpmän och handlare reste fritt utan rädsla för banditer; fängelserna förblev tomma och folk kände inget behov av att låsa sina dörrar. Skördarna var rikliga och talrika och tio liter ris kostade bara tre till fyra Qian. Resande som färdades från huvudstaden till Lingbiao eller från Shandong till havet behövde inte förbereda färdkost utan kunde alltid få proviant längs vägen.

Taizong hade även den här attityden mot människor utanför Kinas gränser. Även om Tangdynastin hade en lysande militär framgång, valde han att använda sitt imperiums avancerade kulturella och politiska åstadkommanden för att attrahera och införliva etniska områden så långt västerut som dagens Kazakstan.

I själva verket kännetecknades Tangdynastin av en gästfrihet och öppenhet mot utomstående, vilket var sällsynt i det storslagna och kejserliga Kina. Nationer från hela världen skickade diplomater och akademiker för att studera kinesisk kultur och Tangdynastin välkomnade ekonomiska och religiösa utbyten. Mer än 400 länder skickade uppskattning till Tangs kejsare och över 100 000 utlänningar beräknas ha bott i den kosmopolitiska huvudstaden Chang'an. Den berömde tangpoeten Wang Wei skrev:

Himlens nio dörrar avslöjar palatset och dess innergårdar;

Och många länders kappor bugar för pärlemorkronan.

 

Tangdynastin var också en mycket aktiv och utvecklande period för de tre religionerna, konfucianism, buddhism och daoism. Den kejserliga civila tjänsteutbildningen modifierades för att fokusera på den konfucianska läran. År 645 återvände munken Xuanzang från sin pilgrimsfärd, där han hämtat buddhistiska skrifter från det forna Indien. Tang Taizong sägs personligen ha hållit i välkomstceremonin och mött munken tillsammans med hundratals militära och civila tjänstemän på bron Zhuque. Tangkejsarna som hade tilltalsnamnet Li, hävdade även att Laozi (grundare av daoskolan) var deras förfader.

Också poesin blomstrade under Tangdynastin. Eran inspirerade berömda textförfattare som Li Bai (känd för att hitta strålande inspiration i vinkalebassen), Du Fu (även känd som poet och historiker), Wang Wei (även en skicklig målare) och många, många andra.

Perioden från Tang Taizongs regeringstid till hans ättling kejsaren Xuanzongs tid var 130 år av välstånd, ofta sett som höjdpunkten i den kinesiska kulturen. Denna guldålder kunde inte vara för evigt. År 755 påbörjade generalen An Lushan och hans kompanjon Shi Siming ett uppror, vilket förorsakade ett kaos som varade i nästan ett decennium och kostade miljontals liv. Det försvagade kejsarens och byråkratins centrala kontroll, vilket så småningom resulterade i dynastins fall.

De sydliga och nordliga dynastierna
Songdynastin
Poeten Li Bai